12.02.2016

Jan Antonowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat 70-tych na różnych stanowiskach w branży drogowej, technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współwłaściciel spółki Euroasfalt, Zastępca Prezesa Zarządu.