02.11.2017

Slajd 1

Skracamy drogę hamowania

dzięki nawierzchni antypoślizgowej ASE System