Usługi

Oznakowanie cienkowarstwowe

Oznakowanie cienkowarstwowe

W ofercie firmy Euroasfalt znajduję się  możliwość malowania cienkowarstwowego. Jest to malowanie ,,bezpowietrzne”. Farba nanoszona jest natryskowo na powierzchnię przy użyciu agregatu malarskiego. Jest to jedna z najszybszych metod nanoszenia farby. Oznakowania wykonujemy nie tylko na jezdni, ale także na parkingach, halach, obiektach sportowych, placach manewrowych obszarach komunalnych i drogach. Wykonujemy również tymczasowe linie przy przebudowie dróg.

Oznakowanie poziome i pionowe dróg jest ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego , to od niego zależy bezpieczna, sprawna   organizacja ruchu drogowego.

Znaki poziome wykonywane są na jezdni przez zastosowanie oznakowania cienkowarstwowego. Jest to malowanie przy użyciu jednoskładnikowych farb akrylowych rozpuszczalnikowych, o zawartości rozpuszczalnika do ok. 25%. Położona warstwa farby wysycha wskutek odparowania zawartych w niej rozpuszczalników. Aby uzyskać efekt odblaskowy, powłokę farby posypuje się specjalnym granulatem szklanym, tzw. mikrokulą. Zaletą tego  sposobu malowania jest krótki okres schnięcia,  dzięki czemu nie ma potrzeby długiego blokowania ruchu pojazdów. Oznakowanie cienkowarstwowe jest powszechnie stosowane do oznakowań  dróg i parkingów.

Podstawowe dane techniczne oznakowania cienkowarstwowego:

  • farby nakładane warstwą o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm;
  • nakładane poprzez natrysk hydrodynamiczny;
  • kolor biały lub inne dopuszczone przepisami;
  • zapewnienie odblasku poprzez standardowy natrysk mikrokulek odblaskowych, lub w technologii P2B.

Sprzęt stosowany przez Euroasfalt to malowarka do malowania w technologii cienkowarstwowej