Usługi

Uszczelnianie nawierzchni betonowych

Uszczelnianie nawierzchni betonowych

Nawierzchnia betonowa jest nawierzchnią twardą, przenosząc obciążenie ruchem ciężkich pojazdów dochodzi na niej do uszkodzeń w postaci pęknięć, powstają szczeliny. Uszczelnienia w nawierzchni betonowej mają na celu eliminację bądź kontrolę pęknięć, powodowanych skurczem lub rozszerzaniem płyt betonowych pod wpływem zmian temperatury, wilgotności i dużego obciążenia ruchem.

Nawierzchnia betonowa jest nawierzchnią sztywną, stosuje się ją tam, gdzie występuje duży ruch i jest mocno obciążona ciężkimi pojazdami np. na lotniskach, autostradach, parkingach dla samochodów ciężarowych. Działanie obciążenia eksploatacyjnego i czynniki atmosferyczne są powodem uszkodzeń nawierzchni betonowych.

Na nawierzchnie betonowe działają duże siły które powodują że nawierzchnia betonowa poddaje się siłom, dylatuje i w końcu pęka. Tego typu nawierzchnia wymusza tworzenie nacięć w postaci szczelin tzw. dylatacji. Szczeliny w nawierzchni betonowej mają na celu eliminację bądź kontrolę pęknięć, powodowanych skurczem lub rozszerzaniem płyt betonowych pod wpływem zmian temperatury, wilgotności i dużego obciążenia ruchem. Tam, gdzie nie można wywołać sztucznych dylatacji, beton pracuje powodując mikropęknięcia – jest to całkowicie normalne i nie powodujące szkody w użytkowaniu drogi.

Prace  w nawierzchni betonowej wymagają rzetelnego wykonania i doskonałych materiałów, które muszą mieć odpowiednią nośność na ścinanie, ponieważ pracujące płyty pod wpływem penetracji wody osłabiają nośność podłoża powodując efekt osiadania i wysadzania.

Prace uszczelnienia pęknięć na nawierzchniach betonowych firma Euroasfalt wykonuje masami bitumicznymi. Uszczelniamy specjalną masą zalewową, która w niskich temperaturach zachowuje właściwości plastyczne i odpowiada normie PN-EN 14 188-1 (PKN-marzec 2005).

Masa posiada właściwości rozciągające (jak guma) oraz posiada dużą przyczepność do ścian betonu. Używanie innych mas bądź emulsji asfaltowych nie daje pożądanych rezultatów, gdyż nie są one plastyczne i w niskich temperaturach następuje ponowne pęknięcie.

Masy zalewowe stosowane na gorąco są mieszanką składająca się z asfaltu drogowego modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających. Masy charakteryzują się dobrą zdolnością wypełniania szczelin.

Szerokość szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego (lotniska, autostrady betonowe itp.) nie przekracza 20mm. Nawet przy dużych ruchach krawędzi spękanych nawierzchni, gdy konieczne jest rozfrezowanie pęknięć ≥ 20 mm nie ma potrzeby głębszego wypełnienia.

Ważne jest  to, aby wypełnienie miało wysoką przyczepność (adhezję) tylko do ścianek pionowych.

Dylatacje nawierzchni betonowych należy uszczelnić w specjalny sposób. Firma Euroasfalt ma długoletnią praktykę w w wykonywaniu uszczelnień.

Do uszczelnień nawierzchni betonowej stosuje  dwie metody:

 • Metoda na zimno, która polega na wymianie uszczelek gumowych według szerokości cięć dylatacyjnych

profile

 • Metoda na gorąco, która polega na frezowanie pęknięć w nawierzchni betonowych poprzez oczyszczenie,  zagruntowanie i zalanie gorącą masą termoplastyczna.

W przypadku uszczelnień szerokich szczelin stosuję się kort jako wkładkę celem uzyskania odpowiedniej wysokości uszczelnienia nawierzchni.

Firma  Euroasfalt wieloletnie doświadczenie zdobyła wykonując uszczelnienia  w  nawierzchniach betonowych na autostradzie A-4 w oddziale GDDKiA Wrocław, wypracowaliśmy autorską technologię uszczelnień nawierzchni betonowych polegającą na:

 • Określeniu  i ocenie rodzaju szczeliny
 • Usunięciu starego  zużytego profilu gumowego
 • Oczyszczeniu szczeliny, w zależności od degradacji szczeliny i jej  wielkości
 • Wyfrezowaniu szczeliny
 • Zagruntowaniu szczeliny gruntownikiem
 • Ułożeniu kordu
 • Zalaniu szczeliny z kordem masą na gorąco. Masa zalewowa w szczelinie  powinna być   ułożona w górnej części  w kształcie menisku wklęsłego

Do wykonania prac drogowych firma Euroasfalt posiada bezpieczny, profesjonalny sprzęt  i przeszkolony personel techniczny. Do prawidłowego wykonania szczelin dylatacyjnych używamy:

 • lance sprężonego powietrza
 • lance tłoczące gorącą zalewę
 • piły czyszczące
 • szczotki mechaniczne
 • fazowniki
 • kotły
 • frezarki
 • odkurzacze

Prace prowadzone są przy utrzymaniu ruchu drogowego, przy pełnym profesjonalnym zabezpieczeniu ruchu.

Poniżej znajdują się przykłady prac zrealizowanych w ramach naprawy spękań nawierzchni betonowych:

1363796426_kuznica9  Uszczelnienie 68 500 mb szczelin dylatacyjnych na A4 Rejon Wrocław 2014 – 2015

1363796431_lotnisko4  Uszczelnienie 84 600 mb szczelin dylatacyjnych na A4 Rejon Wrocław 2011 – 2012

1363796436_lotnisko9  Wymiana wypełnienia szczelin dylatacyjnych na Lotnisku Oksywie – 2009