Usługi

Naprawa spękań siatkowych

Naprawa spękań siatkowych

Spękania siatkowe należy traktować jako poważne uszkodzenia nawierzchni bitumicznej, które doprowadzają do obniżenia nośności nawierzchni poprzez umożliwienie wnikania wody i środków odladzających do niżej położonych warstw konstrukcji nawierzchni.

Pęknięcia siatkowe są to nieregularne pęknięcia nawierzchni bitumicznej mające kształt rys cienkich, głębokich szczelin pochodzących z rozwarstwień nawierzchni, szczelin i porów. Nieuszczelnione w porę pęknięcia  poprzeczne lub podłużne nawierzchni bitumicznych  przechodzą w  pęknięcia siatkowe.

Spękania siatkowe należy traktować jako poważne uszkodzenia nawierzchni bitumicznej, które doprowadzają do obniżenia nośności nawierzchni poprzez umożliwienie wnikania wody i środków odladzających do niżej położonych warstw konstrukcji nawierzchni.

Firma Euroasfalt posiada sprawdzoną technologię oraz specjalistyczny sprzęt do naprawy spękań siatkowych które uległy początkowej degradacji. Zabezpieczenie spękań siatkowych stosuje się jeżeli rozwarcie szczelin jest od 1 mm do 2 mm. Spękania bardziej zdegradowane można już tylko naprawić poprzez wymianę nawierzchni.

Podstawowym materiałem stosowanym przy naprawie spękań siatkowych jest specjalna masa zalewowa, która w niskich temperaturach zachowuje właściwości plastyczne i odpowiada normie PN-EN 14 188-1 (PKN-marzec 2005) oraz spełnia normy europejskie. Masa posiada właściwości rozciągające (jak guma) oraz dużą przyczepność do czystych ścianek asfaltu. Używanie innych mas bądź emulsji asfaltowych nie daje pożądanych rezultatów, gdyż nie są one plastyczne i w niskich temperaturach następuje ponowne pęknięcie.

Nieuszczelnione w porę spękania podłużne i poprzeczne przechodzą w spękania siatkowe. Euroasfalt posiada sprawdzoną technologię, którą stosuje od ponad 20 lat do naprawy spękań siatkowych. Spękania bardziej zdegradowane można już tylko naprawić poprzez wymianę nawierzchni.

szczelina_emulsja       siatkowe_parking

Firma Euroasfalt wypracowała autorską technologię napraw spękań siatkowych, która polega na:

  • Oczyszczeniu sprężonym powietrzem i szczotkami mechanicznymi spękanej powierzchni
  • Zagruntowaniu oczyszczonego spękania specjalistycznym płynem
  • Wyłożeniu głębszych ubytków specjalną masą zalewową na gorąco z podgrzewanym kruszywem (o frakcji ⅖, a w miarę potrzeb ⅝)
  • Ułożeniu masy warstwowo na wysokości do 3 mm (całkowite zamknięcie) i uszorstnieniu drobnym kruszywem

Do wykonania prac drogowych firma Euroasfalt posiada bezpieczny, profesjonalny sprzęt i przeszkolony personel techniczny. Do wykonania spękań siatkowych korzystamy z:

  • Lancy sprężonego powietrza
  • Szczotek mechanicznych
  • Wtryskarek
  • Kotła do podgrzewania masy zalewowej
  • Sprzętu zabezpieczającego prowadzone roboty drogowe

Prace prowadzone są przy utrzymaniu ruchu drogowego, przy pełnym profesjonalnym zabezpieczeniu ruchu.

Naprawa spękań siatkowych w Auchan Częstochowa – 2017

Naprawa spękań siatkowych w Szklarskiej Porębie – 2016

1385462713_Uk_adanie_komponentu_A  Naprawa 1350 m2 spękań na A1 woj. Pomorskie w 2014 r.

1385462333_Komponent_A_po_u_o_eniu  Naprawa 500 m2 spękań w Centrum Logistycznym w Strykowie w 2012

1385462200_Czyszczenie_gor_cym_powietrzem  Naprawa 1210 m2 spękań na DK Rejonu Elbląg w 2011 r.