Usługi

Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych

Przedłużenie żywotności nawierzchni przy obecnym stanie dróg staje się zadaniem pierwszoplanowym. Służyć temu ma stosowanie niedrogich, skutecznych metod naprawy.

Naprawa spękań siatkowych

Spękania siatkowe należy traktować jako poważne uszkodzenia nawierzchni bitumicznej, które doprowadzają do obniżenia nośności nawierzchni poprzez umożliwienie wnikania wody i środków odladzających do niżej położonych warstw konstrukcji nawierzchni.

Budowa i naprawa dylatacji mostowych

Powstaniu w konstrukcjach mostowych nadmiernych naprężeń wywołanych zmianami temperatury otoczenia ma zapobiegać szczelina dylatacyjna. Wykonanie dylatacji mostowej ma umożliwić swobodne przemieszczanie krawędzi elementów konstrukcji względem siebie. Dylatacja pozwala na swobodne odkształcanie krawędzi przęseł i utrzymanie niezakłóconego ruchu pojazdów i pieszych.

Uszczelnianie torowisk tramwajowych

Uszczelnienie konstrukcji torowiska to zadanie zabezpieczające przed działaniem destrukcyjnym wody i substancji chemicznych. Zapewnia ochronę przed pękaniem na styku nawierzchnia drogowa i torowa. Zapewnia tłumienie wibracji i hałasu jaki niesie ze sobą pojazd szynowy.

Uszczelnianie nawierzchni betonowych

Nawierzchnia betonowa jest nawierzchnią twardą przenosząc obciążenie ruchem ciężkich pojazdów dochodzi na niej do uszkodzeń w postaci pęknięć, powstają szczeliny. Uszczelnienia w nawierzchni betonowej mają na celu eliminację bądź kontrolę pęknięć, powodowanych skurczem lub rozszerzaniem płyt betonowych pod wpływem zmian temperatury, wilgotności i dużego obciążenia ruchem.