Produkty

SmartPass

SmartPass

SmartPass

SmartPass to bezpieczne, inteligentne przejście dla pieszych. SmartPass zapewnia pieszemu bezpieczeństwo oraz komfort w procesie przejścia przez przejście, a kierującemu gwarantuje natychmiastową informację na temat obecności pieszego na przejściu.                         https://smartpass.city/

SmartPass wyróżniają się następującymi cechami:

 • Skuteczność
 • Podwyższone bezpieczeństwo (kierowcy)
 • Podwyższone bezpieczeństwo (piesi)
 • Skrócenie drogi hamowania
 • Monitoring przejścia
 • Trwałość
 • Zgodność z obowiązującym prawem
 • Pomiar prędkości
 • Natychmiastowa informacja o awariach
 • Elastyczność w zasilaniu

Więcej informacji znajduję się na stronie: www.smartpass.city

Funkcje produktu

SmartPass wyróżniają się następującymi cechami:

 • Skuteczność. SmartPass to jedyne tego typu urządzenie BRD w Polsce które zostało zbadane przez Instytut Dróg i Mostów, Politechniki Warszawskiej pod kątem skuteczności zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawie komfortu uczestników ruchu. Badanie potwierdziło, że po zastosowaniu SmartPass na przejściach dla pieszych liczba konfliktów się zmniejszyła, zaszła redukcja prędkości aut, liczba przypuszczeń pieszych przez przejście wzrosła, a czas oczekiwania pieszych na przejście się skrócił.
 • Podwyższone bezpieczeństwo (kierowcy). Aktywny zsynchronizowany system pulsujących świateł poziomych (APEO) oraz pionowych (lampa ostrzegawcza nad D6) wysyła sygnały świetlne skierowane do kierowcy zapewniając lepszą widoczność pieszego na przejściu z dużej odległości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu lub śniegu. Badania Euroasfalt pokazują, że kierowca szybciej reaguje na sygnały świetlne jeśli są one aktywowane ruchem pieszego, a nie świecą przez cały czas.
 • Podwyższone bezpieczeństwo (piesi). Wbudowany głośnik emituję sygnały głosowe skierowane w stronę pieszego w momencie gdy czujnik ruchu rozpoznaje ruch pieszego. Sygnały głosowe “spójrz w lewo” czy “zachowaj ostrożność” informują pieszego że przejście jest miejscem oznaczone jako szczególnie niebezpieczne na którym powinno zachować podwyższoną ostrożność.
 • Skrócenie drogi hamowania. Dzięki zastosowaniu systemu antypoślizgowego ASE System zapewniamy skrócenie do 30% drogi hamowania w szczególności w okresie jesienno-zimowym większe bezpieczeństwo pieszych. ASE System to odpowiednio skonstruowana nawierzchnia drogowa zapewniająca wysoką szorstkość i zmniejszająca poślizg pojazdów.
 • Monitoring przejścia. System kamer wysokiej rozdzielczości rejestruję ruch pieszych na przejściu dla pieszych oraz ruch aut zbliżających się do przejścia dla pieszych. W sytuacji zdarzenia drogowego dzięki nagraniom łatwo jest określić jak doszło do wypadku. Informacja o monitoring przejścia ma poinformować pieszego oraz kierowcę aby zbliżając się do przejścia zachować szczególną ostrożność.
 • Trwałość. Dzięki zastosowaniu wymiennych aktywnych punktowych elementów odblaskowych (APEO), S-4 Kabel wyposażonych w osłonę żeliwną pługoodporną, która podczas zimowego odśnieżania doskonale się sprawdza nie naruszając wbudowanego elementu świateł LED. Innowacyjność APEO polega również wymienności wkładki aktywnej, którą  po odkręcanej zewnętrznej osłony można w ciągu kilku minut można zamienić na nową.
 • Zgodność z obowiązującym prawem. Elementy SmartPass posiadają certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne i są zgodne z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz  prawem budowlanym.
 • Pomiar prędkości. Moduł zapewnia pomiary prędkości aut w dwóch trybach. Pierwszy tryb to pomiar prędkości poruszania się auta w momencie gdy pieszy znajduję się w strefie przejścia lub na przejściu, a SmartPass wysyła sygnały świetlne w stronę kierowcy, drugi tryb to pomiar prędkości poruszającego się auta bez obecności pieszego na przejściu. Badania Euroasfalt pokazują, że kierowcy zwalniają w momencie zauważenia sygnałów świetlnych.  
 • Natychmiastowa informacja o awariach. Wbudowany moduł GSM oraz integracja SmartPass-a z portalem administracyjnym, zapewnia stałą komunikację z zarządcą drogi informując za pomocą krótkich komunikatów o awariach systemu (np: braku zasilania) dzięki czemu umożliwia szybką reakcję do podjęcia napraw.
 • Elastyczność w zasilaniu. SmartPass posiadają możliwość przyłączenia zasilania z miejskiej sieci elektrycznej (latarnia uliczna, linia napowietrzna), a także za pomocą  wbudowanego akumulator zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie przez 24 godziny w okresie 12 miesięcy.

Więcej informacji znajduję się na stronie: www.smartpass.city

Specyfikacja techniczna – SmartPass
Moduł Opis modułu
moduł świateł LED Sygnalizowanie obecności pieszego na przejściu za pomocą białych i czerwonych świateł LED, wbudowanych w nawierzchnię asfaltową zsynchronizowanych z lampą ostrzegawczą LED nad znakiem D-6
moduł czujników ruchu Czujnik ruchu wyposażony w uchwyty do regulacji wysokości i promienia wiązki. Czujnik zintegrowany jest z systemem ostrzegawczym wbudowanym w nawierzchnię oraz z oznakowaniem pionowym
Jednostka centralna Szafa sterownicza ze stojakiem lub uchwytem podłączona do zasilania 230 V.

Bateria słoneczna z układem sterującym. System wyposażony w magazyn energii typu super kondensator, który pracuje w temperaturach od -40°C do +65°C (nie posiada akumulatorów, które tracą pojemność w niskich temperaturach). W przypadku dostępu do zasilania 230 V bateria słoneczna nie występuje

moduł antypoślizgowy system ASE czyli system antypoślizgowy skracający drogę hamowania do 30%
moduł dźwiękowy system służący do emitowania sygnałów głosowych skierowanych do pieszych
moduł monitorowania prędkości/radar system służący do pomiaru prędkości zbliżających się aut do przejścia dla pieszych,
moduł doświetlenia system ALE czyli asynchroniczne doświetlenie aktywne led, które doświetla przejście do 100% mocy oprawy po wykryciu pieszego w strefie przejścia.
moduł monitoringu system kamer służący do rejestrowania filmów nt. poruszających się  pieszych i aut zbliżających się do przejścia,
moduł komunikacyjny moduł gsm który zapewnia dwukierunkową komunikację między SmartPass-em, a portalem administracyjnym.

Jak działa system inteligentnych przejść dla pieszych?

1. W momencie wykrycia pieszego w strefie przejścia czujniki ruchu aktywują system SmartPass.

2. Zsynchronizowane światła LED zaczynają pulsować w stronę kierowcy w jednakowej częstotliwości.

3. Jednocześnie w kierunku pieszego jest wysyłany komunikat głosowy o zachowaniu ostrożności.

4. Gdy pieszy opuści strefę przejścia, SmartPass wyłącza sygnały świetlne oraz głosowe. Samochody mogą bezpiecznie ruszyć dalej.

Przejście jest monitorowane za pomocą systemu kamer. To oznacza, że w momencie, gdy pieszy porusza się po przejściu, kamery rejestrują jego oraz auta. Wbudowany radar mierzy prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia. Moduł komunikacji przesyła różnego rodzaju informacje do systemu informatycznego. Przed przejściem dla pieszych jest montowany system antypoślizgowy ASE System. Pozwala on na zmniejszenie drogi hamowania aut, w szczególności w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz i śnieg).

Więcej informacji znajduję się na stronie: www.smartpass.city

Pobierz dokumentację