Produkty

ASE System

ASE System

ASE System – nawierzchnia antypoślizgowa oparta na żywicy poliuretanowej i kruszywie boksytowym o wysokim wskaźniku tarcia.  Jest to nowoczesny system skracający drogę hamowania oraz ograniczający rozwijanie na drodze nadmiernej prędkości. ASE System dzięki wysokiemu współczynnikowi przyczepności jest również niezwykle odporna na zerwania oraz charakteryzuje się zdolnością dopasowania się do każdego rodzaju kształtu i nierówności terenu.

 • Kruszywo boksytowe o frakcji 1-3 mm
 • Żywica poliuretanowa (PU)
 • Wskaźnika szorstkości SRT ≥ 80
 • Współczynniku polerowalności PSV > 70
 • Kolor nawierzchni: szary, beżowy, czerwony

Funkcje produktu

ASE System składający się z trudnościeralnego kruszywa boksytowego oraz żywicy poliuretanowej według badań skraca drogę hamowania nawet o 30 % w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg, szron. Zadaniem jego jest wspomaganie hamowania pojazdu w nagłych wypadkach, stąd głównym miejscem zastosowania są przejścia dla pieszych.

Poniższy diagram pokazuje efekty długości drogi hamowania bez nawierzchni antypoślizgowej. Z diagramu widać, że przy prędkości 70 km/h jeśli pieszy zostanie zauważony z odległości 36 m to kierowca nie zdoła zatrzymać pojazdu mimo iż zahamuje gwałtownie. W tym przypadku pieszy byłby potrącony z prędkością 43km/h. Jeśli natomiast przy takiej samej prędkości od momentu zauważenia pieszego kierowca wjechałby na nawierzchnię antypoślizgową, która skraca drogę hamowania to samochód zostałby zatrzymany przed pieszym lub co najwyżej nastąpiłoby dotknięcie pieszego jeśli byłby na skrajnym położeniu linii P-10 (trzeci słupek na wykresie). Tak by było gdyby pas hamowania miał dokładnie tyle samo ile wynosi droga hamowania czyli 17,5m.

Z badań naukowych wynika, że zwiększenie prędkości pojazdu o 22 km/h np. z prędkości 50 km/h do prędkości 72 km/h powoduje dwukrotne zwiększenie drogi zatrzymania.

Droga hamowania przy 70km/h wynosi około 25m biorąc pod uwagę fakt, że nawierzchnia antypoślizgowa skraca tę drogę o 30% faktyczna droga hamowania wynosi 17,5m. Ponieważ pojazd nie zacznie nigdy idealnie manewru hamowania na początku nawierzchni antypoślizgowej to zalecane będzie zwiększenie jej długości. Minimum instalacji to długość 20 mb przed przejściem (tyle też wynosi linia P2a).

Zastosowanie

 • Dojazdy do przejść dla pieszych
 • Przejścia dla Pieszych
 • Kładki dla Pieszych
 • Dojazdy do rond
 • Dojazdy do skrzyżowań
 • Ostre zakręty
 • Czarne punkty
 • Zjazdy z autostrad
 • Łuki
 • Parkingi
 • Ścieżki rowerowe

Gęstość tekstury w stanie początkowym ≥1,4mm
Wskaźnik szorstkości SRT w stanie początkowym ≥ 80 SRT
Głębokość tekstury po 12 m-ce eksploatacji ≥1,1 mm
Wskaźnik szorstkości SRT po 12 m-ce eksploatacji ≥ 75 SRT
Stan nawierzchni ASE System stosowany na nawierzchniach

suchych

czystych

niezatłuszczonych

równej powierzchni

o dobrym stanie technicznym

Temperatura otoczenia i nawierzchni Od 5 ˚C do 35˚C

Minimum 2 ˚C powyżej rosy

Wilgotność Nie może przekraczać 85%
Sezonowanie Nawierzchnia betonowa i bitumiczna wykonane co najmniej 28 dni wcześniej
Montaż Frezowanie nawierzchni na głębokość ok 1,5 mm

Wymieszanie lepiszcza (baza i aktywator)

Wylanie lepiszcza w ilości ok. 1,6kg/m2

Wyrównanie lepiszcza

Posypanie kruszywem boksytowym w ilości ok 10kg/m2

 

 

Karta techniczna dla Produktu ASE System można pobrać kliknięciu przycisku Pobierz dokumentację.

 

Pobierz dokumentację