Produkty

SmartPass

SmartPass wyróżniają się następującymi cechami:

 • Skuteczność
 • Podwyższone bezpieczeństwo (kierowcy)
 • Podwyższone bezpieczeństwo (piesi)
 • Skrócenie drogi hamowania
 • Monitoring przejścia
 • Trwałość
 • Zgodność z obowiązującym prawem
 • Pomiar prędkości
 • Natychmiastowa informacja o awariach
 • Elastyczność w zasilaniu

Więcej informacji znajduję się na stronie: www.smartpass.city

APP Zebra - Standard

APP Zebra w wariancie Standard to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający:

 • Aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4 Kabel
 • Czujniki ruchu
 • Szafę sterowniczą
 • Lampy ostrzegawcze do znaków D-6

APP Zebra - Standard Plus

APP Zebra Standard Plus to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający:

 • Aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4 Kabel
 • Czujniki ruchu
 • Szafę sterowniczą
 • Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6
 • Pasy biało-czerwone wykonane w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej

APP Zebra - Premium

APP Zebra w wariancie Premium wyróżnia się następującymi cechami:

 • Skuteczność
 • Podwyższone bezpieczeństwo (kierowcy)
 • Podwyższone bezpieczeństwo (piesi)
 • Skrócenie drogi hamowania
 • Monitoring przejścia
 • Trwałość
 • Zgodność z obowiązującym prawem