PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 1/103, 10-457 Olsztyn 
zwana dalej przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług przedsiębiorstwa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  4. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również — na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.