Usługi

Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych

Naprawa spękań przedłuża żywotność nawierzchni drogowej.

Ostatnie lata pokazały jak poważnym problemem w Polsce są spękania nawierzchni bitumicznych oraz betonowych. W naszych warunkach najbardziej narażone na powstanie spękań w nawierzchniach są konstrukcje półsztywne i sztywne nawierzchni. Szczególnie dotyczy to dróg wybudowanych do roku 2000, których konstrukcja nawierzchni, rodzaj materiałów użytych do budowy, technologia ich wykonania, nie przewidywały tak wielkich obciążeń ruchem pojazdów kołowych, natężeniem ruchu i prędkością pojazdów. W porę nieusuwane spękania poddane warunkom atmosferycznym powodowały dalszą degradację nawierzchni i zwiększenie problemu.

Pęknięcia nawierzchni mogą występować w formie spękań: podłużnych, poprzecznych oraz siatkowych. Pęknięcia powstają najczęściej w warstwie ścieralnej, ale mogą też dotyczyć warstw niżej leżących. Warstwa ścieralna nawierzchni w wyniku pęknięcia traci ciągłość i powstaje pęknięcie w postaci szczeliny.

Przedłużenie żywotności nawierzchni przy obecnym stanie dróg staje się zadaniem pierwszoplanowym. Służyć temu ma stosowanie niedrogich, skutecznych metod naprawy.

Naprawą spękań zajmujemy się od ponad 20 lat. Usługę wykonujemy na terenie całej Polski.

Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych

Przedłużenie żywotności nawierzchni przy obecnym stanie dróg staje się zadaniem pierwszoplanowym. Służyć temu ma stosowanie niedrogich, skutecznych metod naprawy.

Naprawa spękań siatkowych

Spękania siatkowe należy traktować jako poważne uszkodzenia nawierzchni bitumicznej, które doprowadzają do obniżenia nośności nawierzchni poprzez umożliwienie wnikania wody i środków odladzających do niżej położonych warstw konstrukcji nawierzchni.

Uszczelnianie torowisk tramwajowych

Uszczelnienie konstrukcji torowiska to zadanie zabezpieczające przed działaniem destrukcyjnym wody i substancji chemicznych. Zapewnia ochronę przed pękaniem na styku nawierzchnia drogowa i torowa. Zapewnia tłumienie wibracji i hałasu jaki niesie ze sobą pojazd szynowy.

Uszczelnianie nawierzchni betonowych

Nawierzchnia betonowa jest nawierzchnią twardą przenosząc obciążenie ruchem ciężkich pojazdów dochodzi na niej do uszkodzeń w postaci pęknięć, powstają szczeliny. Uszczelnienia w nawierzchni betonowej mają na celu eliminację bądź kontrolę pęknięć, powodowanych skurczem lub rozszerzaniem płyt betonowych pod wpływem zmian temperatury, wilgotności i dużego obciążenia ruchem.