Usługi

Konsultacje projektowe 

Darmowe porady oraz konsultacje w zakresie projektowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, tj. aktywne przejścia dla pieszych, inteligentne przejścia dla pieszych, bezpieczne przejścia dla pieszych, aktywne punktowe elementy odblaskowe, aktywne kocie oczka, aktywne znaki D-6, aktywne doświetlenie, doświetlenie przejść dla pieszych, nawierzchnia antypoślizgowa, system skracający drogę hamowania, system antypoślizgowy.

Więcej: https://euroasfalt.pl/pl/services/konsultacje-projektowe-bezpieczenstwo-pieszych/

KOMUNIKAT dotyczący przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Urząd Wojewódzki informuję, że w przypadku ewentualnych przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykluczona zostanie możliwość zgłoszenia do dofinansowania zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Do dofinansowania będą mogły zostać zgłoszone zadania polegające wyłącznie na realizacji robót budowlanych, odnośnie do których na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca będzie dysponował pełną dokumentacją techniczną i projektową oraz stosownym dokumentem z prawa budowlanego, uprawniającym do realizacji robót. Dokument ten będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie Urząd Wojewódzki informuję, że niniejszy komunikat nie stanowi potwierdzenia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w roku 2022. Podkreślić należy, że zapisy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) przewidują możliwość ogłoszenia naboru, jednak nie nakładają takiego obowiązku. Ponadto niewykluczone są również inne zmiany wymogów formalnych ogłoszenia o naborze, w stosunku do zasad obowiązujących w 2021 r.

Konsultacje projektowe - bezpieczeństwo pieszych

Darmowe porady, konsultacje oraz współpraca z projektantami w zakresie projektowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. tj.:

  • aktywne przejścia dla pieszych, inteligentne przejścia dla pieszych, bezpieczne przejścia dla pieszych
  • aktywne punktowe elementy odblaskowe, aktywne kocie oczka
  • aktywne znaki D-6
  • aktywne doświetlenie, doświetlenie przejść dla pieszych
  • nawierzchnia antypoślizgowa, system skracający drogę hamowania, system antypoślizgowy