Produkty

Aktywne przejścia dla pieszych

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to bardzo ważny element organizacji ruchu drogowego. W tym celu w coraz większym zakresie wykorzystywane są nowe technologie.

Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejście dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się tylko wtedy gdy jest potrzebne.

Zebra to inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych. Zebra posiada zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe (S-4 Kabel), znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą oraz system anty poślizgowy.

Zebra – aktywne przejście dla pieszych firmy Euroasfalt jest alternatywą do wzbudzanych przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną. Aktywne przejście dla pieszych Zebra występują w 3 wariantach: Zebra Standard, Zebra Standard Plus oraz Zebra Premium. Każde z aktywnych przejść posiada inteligentny system identyfikacji pieszego. Inteligentny system sprawia, że elementy bezpiecznego przejścia tj. aktywne punktowe elementy odblaskowe oraz lampy halogenowe aktywują się tylko w momencie gdy pieszy podchodzi do przejścia dla pieszych. W ten sposób Zebra sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego.

SmartPass

SmartPass wyróżniają się następującymi cechami:

 • Skuteczność
 • Podwyższone bezpieczeństwo (kierowcy)
 • Podwyższone bezpieczeństwo (piesi)
 • Skrócenie drogi hamowania
 • Monitoring przejścia
 • Trwałość
 • Zgodność z obowiązującym prawem
 • Pomiar prędkości
 • Natychmiastowa informacja o awariach 
 • Elastyczność w zasilaniu

APP Zebra - Standard

APP Zebra w wariancie Standard to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający:

 • Aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4 Kabel
 • Czujniki ruchu
 • Szafę sterowniczą
 • Lampy ostrzegawcze do znaków D-6

APP Zebra - Standard Plus

APP Zebra Standard Plus to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający:

 • Aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4 Kabel
 • Czujniki ruchu
 • Szafę sterowniczą
 • Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6
 • Pasy biało-czerwone wykonane w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej

APP Zebra - Premium

APP Zebra w wariancie Premium to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający:

 • Aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4 Kabel
 • Czujniki ruchu
 • Szafę sterowniczą
 • Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6
 • Pasy biało-czerwone wykonane w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej
 • Drogowa nawierzchnia antypoślizgowa ASE System
 • Punktowe elementy odblaskowe