Produkty

Aktywne przejście dla pieszych

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to bardzo ważny element organizacji ruchu drogowego. W tym celu w coraz większym zakresie wykorzystywane są nowe technologie. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu prezentujemy państwu aktywne przejście dla pieszych firmy Euroasfalt.

Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się w momencie gdy jest to potrzebne.

APP Zebra to inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Zebra posiada zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe (S-4 Kabel), znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą oraz system anty poślizgowy (ASE System).

Wszystkie elementy APP Zebra uzyskały wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne. Oznacza to, że system inteligentnych przejść APP Zebra jako jedyne rozwiązanie dostępne w Polsce jest zgodny z prawem budowlanym oraz rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury!!!

Aktywne przejścia dla pieszych - Euroasfalt

Poprawa bezpieczeństwa przejść potwierdzona badaniamiAPP Zebra to jedyne tego typu urządzenie BRD w Polsce, które zostało zbadane przez Instytut Dróg i Mostów, Politechniki Warszawskiej pod kątem skuteczności zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy komfortu uczestników ruchu. Badanie potwierdziło, że po zastosowaniu SmartPass na przejściach dla pieszych: 

  • liczba kolizji się zmniejszyła, 
  • zaszła redukcja prędkości aut, 
  • liczba kierowców, którzy przepuścili pieszych na przejściu wzrosła, 
  • czas oczekiwania pieszych na przejście się skrócił.

Pełna wersja Analizy bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych przejściach dla pieszych – Aktywne Przejścia dla Pieszych – raport końcowy

Informacje na temat skuteczności aktywnych przejść dla pieszych znalazły swoje odzwierciedlenie w artykule opublikowanym w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie naukowym Sustainability pt. Active Signage of Pedestrian Crossings as a Tool in Road Safety Management”. W artykule wykorzystane zostały m.in. wyniki badań aktywnych przejść w Warszawie.

APP Zebra – aktywne przejście dla pieszych firmy Euroasfalt jest alternatywą do wzbudzanych przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną. Aktywne przejście dla pieszych Zebra występują w 4 wariantach: APP Zebra Standard, APP Zebra Standard Plus, APP Zebra Premium oraz  SmartPass. Każde z aktywnych przejść posiada inteligentny system identyfikacji pieszego. Inteligentny system sprawia, że elementy bezpiecznego przejścia tj. aktywne punktowe elementy odblaskowe oraz lampy halogenowe aktywują się tylko w momencie gdy pieszy podchodzi do przejścia dla pieszych. W ten sposób Zebra sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego.

Klinik jeden poniższych linków aby dowiedzieć się więcej na temat produktów z kategorii Aktywne Przejście dla Pieszych (APP).

SmartPass

SmartPass stanowi kompleksowe rozwiązanie, integrując aspekty widoczności, skuteczności, trwałości, zgodności z przepisami oraz elastyczności w zasilaniu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.

APP Zebra Standard

APP Zebra Standard to kompleksowe rozwiązanie, integrując aspekty widoczności, skuteczności, trwałości, zgodności z przepisami oraz elastyczności w zasilaniu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.

APP Zebra Standard Plus

APP Zebra Standard Plus to kompleksowe rozwiązanie, integrując aspekty widoczności, skuteczności, trwałości, zgodności z przepisami oraz elastyczności w zasilaniu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.

APP Zebra Premium

APP Zebra Premium to kompleksowe rozwiązanie, integrując aspekty widoczności, skuteczności, trwałości, zgodności z przepisami oraz elastyczności w zasilaniu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.